Третмани на коренов канал

Третмани на коренов канал

Информации за ендодонтско третирање на заб

Кога ке дојдеме во ситуација да мораме да ја отстраниме пулпата(нервот) таквиот третман се нарекува ендодонција.

Начинот и постапката за одстранување на пулпата од каналот во која што се наоѓа се многу битни, дури и пресудни за иднината на забот.

Типови на ендодонтски третман

Постојат многу начини за ендодонтско третирање кои помалку или повеќе се разликуваат . Дел од методите кои што ги користиме се

  • Латерална ладна кондензација
  • Вертикална топла кондензација
  • "Течна гутаперка" метода

КОНТАКТ

Ул. Климент Охридски 15
1000 Скопје, Р. Македонија

Телефон: +389 2 3226 733
Email: info@karakamchev.com.mk